Advertentie

Hoechst net perfoarst fan hynders te hâlden om it boek wurdearje te kinnen. Skriuwstyl is flot, ferhaal is boeiend. Liend fan Aaltsje, trochjûn oan Gjilke.

Reacties op: Moai