Chris Spriet

beschrijving bewerken

Chris Spriet (°1950) was van 1972 tot 2010 taaldocent Germaanse talen aan het college van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut. Reeds tijdens zijn lerarencarrière ging zijn uitgesproken aandacht uit naar de integratie in zijn lessen, van het universele oorlogsthema en daarin specifiek het waardevolle literaire erfgoed van de Grote Oorlog. Daarnaast spitste hij zijn aandacht in toenemende mate toe op de, naar zijn oordeel, broodnodige instandhouding en verspreiding van de te lang veronachtzaamde literaire productie die de Eerste Wereldoorlog heeft gegenereerd en het menselijke en universele appel dat daarin wordt uitgedragen. Behoudens gelegenheidsartikels in de brede pers verschenen zeer geregeld artikels en poëzievertalingen en –hertalingen (Engels, Duits, Frans, …) in de meer gespecialiseerde bladen. Hij werkte mee aan leerboeken Nederlands, verrichtte onderzoekswerk naar de historiek van zijn school (als Duits oorlogslazaret) tijdens de Grote Oorlog, aan In Flanders Fields Beelden/Images (Marc Demeyer) en is actief betrokken bij verschillende binnen- en buitenlandse verenigingen en WO1-gelinkte internetfora, sites en blogs, inz. die welke zich de promotie van de oorlogsliteratuur en –poëzie tot doel stellen. Onder het motto ‘Van reflectie naar spreekplicht’ ziet hij ook hier het uitdragen van de universeel herkenbare  boodschap van de literatuur van de Grote Oorlog voor onze maatschappij als een hoofdprioriteit. 

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic