Christina Guirlande

beschrijving bewerken

Christina Guirlande volgde een lerarenopleiding aan de Normaalschool te Sint-Niklaas. Zij gaf les aan de Oefenschool van hetzelfde instituut. Schreef reeds een 55-tal boeken waaronder dichtbundels, novellen, jeugd-en kinderboeken. Haar gedichten werden meermaals bekroond en voor haar jeugdboeken ontving zij o.a. tweemaal de Boekenleeuw en de prijs van de Vlaamse jeugd- en Kinderjury. Zij publiceerde tot hiertoe honderden verhalen, gedichten en essay’s in diverse literaire tijdschriften. Ongeveer 230 gedichten in 120 bloemlezingen en/of kunstboeken. Zij schrijft ook voor toondichters en vertaalt poëzie uit en naar het Frans. Geeft schoollezingen en Poëzienamiddagen voor volwassenen en is jurylid voor diverse Poëzieprijzen. Zij was lid van de Adviescommissie voor de Nederlandstalige Letterkunde. Was bestuurslid van de Vlaamse Letterkundigen (werkgroep jeugdliteratuur), en was jarenlang secretaris van de Kunstenaars voor de Jeugd.

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic