Policy, People and the New Professional

0

Vergelijkende studie over professionals in de zorg en welzijn in verschillende Europese landen
Professionals in de zorg staan al sinds de jaren zeventig ter discussie. Het eerste verwijt was dat ze te veel bezig waren met hun eigen belangen. Het tweede dat ze heus niet meer wisten dan hun cliënten, die zelf veel kennis in huis hadden. Maar sinds kort klinkt een ander geluid. De professional wordt te veel ondermijnd. De nadruk op het afleggen van verantwoording, marktwerking en vraagsturing holt het beroep van arts, sociaal werker en verzorgende helemaal uit. Daar hebben burgers - ook als mondige consumenten - niets aan.
Dit boek laat haarscherp zien dat de introductie van nieuwe beleidsconcepten in veel Europese verzorgingsstaten nodig was, maar in de praktijk van zorg en welzijn veel perverse gevolgen heeft. Er zijn echter ook voordelige gevolgen. Naast de trend van de-professionalisering is er ook sprake van voorzichtige re-professionalisering. Daarnaast is er meer aandacht voor de veranderende rol van burgers - ook in de multiculturele samenleving - en hoe professionals daarop reageren, of zouden kunnen reageren. Niet eerder werden drie terreinen bij elkaar gebracht - beleid, veranderende burgers en professionals - en niet eerder werd de praktijk van professionals (van arts tot maatschappelijk werker) in verschillende Europese landen onder de loep genomen.
- Jan Willem Duyvendak is hoogleraar Algemene Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
- Trudie Knijn is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen, aan de Universiteit Utrecht.
- Monique Kremer is als onderzoeker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
221
Laatste editie
16 juni 2006
Uitgeverij
Amsterdam University Press B.V.
ISBN
9789053568859
Bestel dit boek vanaf  €35,99 bij

bestellen
bestellen
Boeken.combestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic