Hoe(zo) volwassen?

0

Voor jongeren, die geen klinische behandeling meer (nodig) hebben binnen een jeugdinstelling of de 18-jarige leeftijd bereiken, zijn er geen goede vervolgtrajecten en/of -voorzieningen. Het ontbreekt aan samenhang in het individuele zorgtraject over de grenzen van instellingen heen. Door het ontbreken van de juiste individuele ondersteuning komen jongeren vaak niet goed terecht met alle persoonlijke en maatschappelijke risicos van dien. De overgang van de jeugdinstelling naar volwassenzorg is groot. De methodiek in de jeugdzorg is ontwikkeld voor jongeren tot ongeveer 16 jaar. De methodiek in de volwassenzorg sluit adequaat aan bij volwassenen van ongeveer 23 jaar en ouder. De roep om meer samenwerking in de zorgketen en het oprichten van noodzakelijke overgangsvoorzieningen is alom. Een belangrijke vraag hierbij is hoe pak je de begeleiding van jongeren met probleemgedrag aan tussen 16 en 23 jaar?
Hoe(Zo) Volwassen? gaat specifiek over een methodiek voor een (RIBW-)woonvoorziening jeugd die in samenspraak met professionals uit jeugdzorg, volwassen GGZ en een lectoraat binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (hbo-onderwijs) is ontwikkeld. De methodiek beschrijft hoe jongeren adequate begeleiding krijgen en voorbereid worden op de overgang van jeugdinstelling naar volwassenenzorg. Doordat er praktijkgericht onderzoek aan is gekoppeld, is er een best practice ontwikkeld en geïmplementeerd. De methodiek getiteld Hoe(Zo) Volwassen?' is ontwikkeld in en door de praktijk samen met een kennisinstelling. Het is een concreet resultaat van een RAAK-project dat mede gefinancierd is door de Stichting Innovatie Alliantie Nederland (SIA).
Dit boek is bedoeld voor begeleiders, toekomstig begeleiders van jongeren tussen 16 en 23 jaar (mbo- en hbo-studenten onder andere van de opleidingen SPW, SPH, MWD, Pedagogiek), ketenregisseurs, trajectbegeleiders, case-managers, proces-en netwerkmanagers, verandermanagers, adviseurs en bestuurders die op zoek zijn naar een ontbrekende schakel tussen twee ketens van jeugdzorg en volwassen GGZ.
"Daadwerkelijke innovatie start bij vraagstukken uit de werkelijke praktijk. Dit RAAK project bewijst weer eens dat echte, geïntegreerde samenwerking tussen Zorg, Onderzoek en Onderwijs daadwerkelijk leidt tot professionalisering en kwaliteitsverbetering".
Dhr. Th. H. M. Solen, voorzitter Raad van Bestuur RIBW Oost-Veluwe en Dhr. drs. F. G. M. Pol, voorzitter kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie en directeur Academie Gezondheidszorg van Saxion.
"Kennisdeling en verbinding zoeken leiden tot professionele Jeugdzorg."
Dhr. H. Geerdink, voorzitter Raad van Bestuur van De Hoenderloo Groep.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
143
Laatste editie
28 mei 2009
Uitgeverij
Uitgeverij SWP B.V.
ISBN
9789088500428
Bestel dit boek vanaf  €19,75 bij

bestellen
bestellen
Boeken.combestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic