Uit de marge van het jeugdbeleid

0

Er wordt vandaag een steeds grotere autonomie verwacht van kinderen en jongeren. Dat lijkt een positieve verworvenheid, maar tegelijk zijn de maatschappelijke hulpbronnen die kinderen en jongeren ondersteunen bij het verwerven van en omgaan met die autonomie niet voor iedereen in gelijke mate toegankelijk. Die ongelijkheid wordt bovendien alleen maar groter - onder meer door de armoedeproblematiek die de laatste jaren toegenomen is - en laat zich sterk gelden in het onderwijs en in de hulpverlening.

De rode draad doorheen dit boek is de vraag hoe we als samenleving vandaag omgaan met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De auteurs focussen vooral op die vormen van jeugdwerk die zich uitdrukkelijk op deze doelgroep richten en er wordt gekozen voor een brede invulling van het vrijetijdsaanbod.

Het boek richt zich naar jeugdwerkers en coördinatoren, maar evenzeer naar beleidsmedewerkers- en verantwoordelijken, naar verantwoordelijken en mede- werkers van netwerkpartners, en naar docenten en studenten van universiteiten en hogescholen. Dit boek is een initiatief van Uit De Marge vzw, een landelijke jeugdwerkorganisatie gericht op de ondersteuning van alle jeugdwerkinitiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren aanspreken.

Over de auteurs:

FILIP COUSSÉE is onderzoeker aan de Universiteit Gent (vakgroep sociale agogiek) en medewerker van Uit De Marge. Hij bestudeerde de geschiedenis van het jeugdwerk in Europa. In zijn werkzaamheden heeft hij bijzondere aandacht voor de pedagogische betekenis van de sociale werken en de sociale betekenis van het pedagogisch werken in onze samenleving.

CARMEN MATHIJSSEN doctoreerde aan de K.U.Leuven op het thema 'Activering van mensen in armoede in de sociale economie'. Daarvoor werkte ze in Mali in de ontwikkelingssamenwerking. Ze was ook vrijwilliger bij een Leuvense vereniging waar armen het woord nemen. Sinds 2008 werkt ze bij Cera als programmacoördinator van de maatschappelijke projecten rond armoedebestrijding.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
207
Laatste editie
03 december 2011
Uitgeverij
Uitgeverij Acco C.V.
ISBN
9789033485947

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic