Trendrapport 2010 landelijke jeugdmonitor

0

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het rapport is ingedeeld vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid. De tekstbijdragen zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tevens geeft aan het eind van elk hoofdstuk een hoogleraar een visie op de punten die volgens hem of haar in de nabije toekomst aandacht behoeven.

Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
90
Laatste editie
12 november 2011
Uitgeverij
Centraal Bureau voor de Statistiek
ISBN
9789035715608
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic