Liber amicorum Georges Allaert

0

... ter wille van de samenleving, de titel van dit boek, vat in een notendop weer wat de drijvende motivatie is geweest achter het werk van prof. dr. Georges Allaert; mediageniek ruimtelijk planner, (haven)econoom, en wellicht zelfs informaticus van het vroegste uur en klimaatdeskundige in de latere uren. Dit boek omvat de breedte van die inzet.

Het boek is oorspronkelijk opgezet als een Liber Amicorum, opgedragen aan Georges Allaert ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Universiteit van Gent. Het bevat daarmee zeker ook de gebruikelijke bijdragen die u zult verwachten in een vriendenboek: de anekdotes, uitzonderlijke verhalen en ervaringen met zo'n flamboyante, gedreven, spreekvaardige en veelzijdige persoonlijkheid als Georges is. Het zijn er tal, maar hier is slechts een selectie daarvan weergegeven; ter lering en vermaak en als kleurschets van de betreffende figuur in deze of gene setting. Want het overgrote deel van het boek wordt gevormd door meer wetenschappelijke en beschouwelijke vertogen over en in relatie tot het brede werk dat Georges Allaert door de jaren heen heeft verricht.

Daartoe worden drie periodes van elk circa 15 jaar in dit boek onderscheiden, opgehangen aan drie markante fases uit de Vlaamse ruimtelijke ontwikkeling: de 'pioniers'-periode van de Vlaamse gewestplanning tussen grofweg 1970-1985, de 'uitrol'-periode van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, tussen 1985-2000 en de huidige 'reflectie'-periode van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van begin 21e eeuw.
In elk van deze periodes heeft Georges Allaert een belangrijke of tenminste een markante en opmerkelijke rol gespeeld; en dat niet alleen op het gebied van de ruimtelijke planning, maar ook op het gebied van een concurrerende (haven)economie en op het gebied van het milieu en het open ruimte beleid, inclusief de opbouw van de daaraan ten grondslag liggende (onderzoeks)methodieken en -technieken. In dit boek zijn auteurs opgenomen die op elk van die terreinen, verdeeld naar elk van deze cruciale fases in de Vlaamse ruimtelijke ontwikkeling hun persoonlijke reflectie op de betreffende ontwikkeling zelf hebben gegeven, alsmede op de inzet van Georges dienaangaande.

Daarmee is dit boek ook een overzichtswerk geworden van de Vlaamse ruimtelijke planning in de afgelopen 45 jaar, met markante beschouwelijke inzichten van de insiders, deels ook met de kennis van nu (om een politieke dooddoener te gebruiken). Het boek is in die zin niet alleen interessant voor lezers die meer inzicht willen krijgen in het rijke leven en werk van Georges Allaert, maar het is ook relevant voor academici, studenten, praktijkmensen en anderen, die vanuit die insiders blik een overzicht willen krijgen over wat zich feitelijk en achter de coulissen van de Vlaamse ruimtelijke planning heeft afgespeeld; dit om nog gedegener en beter 'gewapend' de ruimtelijke toekomst in te gaan.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
216
Laatste editie
08 oktober 2013
Uitgeverij
Academia Press
ISBN
9789038222264

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic