Werelden van verschil

0

In het politieke en maatschappelijke debat wordt regelmatig de zorg uitgesproken dat migranten en hun nakomelingen zich overwegend ophouden binnen de kring van de herkomstgroep, zich daar in sterke mate mee identificeren en opvattingen aanhangen die ver af staan van wat velen in Nederland belangrijk en nastrevenswaardig achten. De studie Werelden van verschil laat zien in hoeverre er onder migranten dergelijke groepen bestaan, welke andere sociaal-culturele groepen er zijn aan te wijzen en welke factoren van invloed zijn op het ontstaan ervan. Ook wordt de relatie gelegd met thema's als gezondheid, ervaren discriminatie, sociaal vertrouwen en beeldvorming. Door daarnaast jongeren van Turkse en Marokkaanse origine zelf aan het woord te laten krijgen we meer inzicht in de achtergronden van hun sociaal-culturele positie. Islamitische radicalisering - een extreme uiting van afstand tot de Nederlandse samenleving - komt eveneens aan bod. Via een literatuurstudie en gesprekken met experts is ingegaan op de omvang en achtergronden van dit fenomeen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
330
Laatste editie
16 december 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037707670
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic