Angstig depressieve kinderen in het speciaal onderwijs

0

Sinds 2003 is het speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters die zich elk op een eigen doelgroep richten. Dit boek heeft betrekking op het cluster 4, dat speciaal onderwijs biedt aan kinderen met gedragsstoornissen en psychiatrische problematiek. De problematiek van de leerlingen in dit type onderwijs kan zeer uiteenlopend zijn. Hierdoor is voor de aanpak ervan een individuele benadering nodig die de ontwikkeling van het kind optimaal kan bevorderen. Het cluster 4-onderwijs ziet zich daarmee voor de vraag gesteld hoe de problematiek van de leerlingen verantwoord te bepalen en te begeleiden is. Daarvoor is het van belang goed zicht te hebben op de verschillende doelgroepen die gebruikmaken van het cluster 4-onderwijs, op de aanpak die zij nodig hebben, alsook op de ontwikkeling die de kinderen doormaken op school.
In deze studie staat een doelgroep centraal waar relatief weinig over bekend is, namelijk leerlingen met angstig en stemmingsverstoord gedrag. Voor een goede diagnose, behandeling en scholing van deze kinderen is grondige kennis vereist van deze problematiek. Erna Vonck en Evert Scholte bespreken wat angstig en depressief gedrag van kinderen inhoudt, in hoeverre er sprake is van dit type gedrag bij leerlingen in het cluster 4-onderwijs, hoe de ontwikkeling van angstige en depressieve leerlingen op cluster 4-scholen verloopt en welke factoren in de pedagogische aanpak samenhangen met een vermindering van de problemen. Naar voren komt onder andere dat veel leerlingen met angst en stemmingsproblemen te kampen hebben, maar dat deze via een passende aanpak goed te behandelen zijn. Het is echter de vraag of de scholen wel adequaat genoeg inspelen op deze problematiek.
Angstig depressieve kinderen in het speciaal onderwijs biedt bevindingen die waardevol zijn voor iedereen die te maken heeft met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het is toegankelijk voor zowel ouders als professionals, werkzaam in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg, zoals leerkrachten, gedragswetenschappers en pedagogisch begeleiders.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
10 oktober 2008
Uitgeverij
Uitgeverij SWP B.V.
ISBN
9789066659803
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic