De sociale staat van de gemeente

,

0

De SCP leefsituatie-index (SLI) is door het SCP ontwikkeld om het welzijn van Nederland(ers) in kaart te brengen. In de afgelopen tien jaar is het instrument ook door en in een aantal gemeenten gebruikt om het lokale sociale beleid te ondersteunen. Welke waarde heeft SLI voor het beleid van gemeenten? Kan het fungeren als een signaleringsinstrument voor sociale problematiek in wijken, bij groepen, of op bepaalde domeinen van sociaal beleid? Is de SLI een geschikt instrument om te benchmarken? Kan de SLI gebruikt worden om de outcome van sociaal beleid te bepalen? Is er overlap met andere monitoren? In deze publicatie gaan we in op deze vragen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
55
Laatste editie
15 mei 2012
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706123

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic