Gezinsvoogdij

,

0

Dit boek beschrijft de methodiek van het werk in de voogdij en de gezinsvoogdij. In deze methodiekbeschrijving wordt uitgegaan van een werkwijze waarbij:
intensief contact met het cli?ntsysteem gedurende het gehele veranderingstraject, als noodzakelijk wordt gezien;
voldoende tijd ge?nvesteerd kan worden om samen met het cli?ntsysteem te werken aan het hulpverleningsplan, dat na zes weken voltooid moet zijn;
voldoende tijd aanwezig is om de uitvoering van het hulpverleningsplan te plannen, te organiseren en te co?rdineren.
Pas als deze werkwijze gehanteerd wordt, kan er sprake zijn van resultaatgericht werken.
De opzet van dit handboek volgt de stappen zoals die in de uitvoering van het werkproces gebruikelijk zijn. Het boek bestaat uit vijf delen en begint met een uiteenzetting van de visie op het gezinsvoogdij- en voogdijwerk. In de daarop volgende delen wordt een beschrijving gegeven van de methodiek voor het gezinsvoogdijwerk, komt 'de voorlopige ondertoezichtstelling' aan bod en wordt de methodiek van het voogdijwerk behandeld. De auteurs sluiten af met een deel over de voorlopige voogdij. De hoofdstukken in dit boek kunnen als afzonderlijke en afgeronde delen gelezen worden
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
661
Laatste editie
10 april 2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
ISBN
9789031336340

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 81,95
Bestel het boek bij Blz. vanaf 81,95
bestellen
bestellen
bestellen
Boeken.combestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic