In de ban van wiskunde

0

In dit boek brengt de auteur een breed panorama van de wiskunde in het bereik van een ruim publiek van zowel wiskundeleken als van wiskundeliefhebbers. Hij belicht daarin de natuurlijke en maatschappelijke relevantie van de wiskunde en de diverse culturele aspecten ervan. De concrete inhouden vergen weinig meer dan wat elementaire begrippen uit de middelbare school en zijn ook voor de gewone ‘toerist’ vlot toegankelijk. Talrijke voorbeelden en illustraties verduidelijken de tekst. Het boek laat zien hoeveel wiskunde aanwezig is in het leven van elke dag en hoezeer wiskunde cultuur is.
Rik Verhulst was leraar en docent wiskunde aan het H. Pius X Instituut, nadien lector aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool, te Antwerpen. Hij is co rdinator en medeauteur van verscheidene reeksen leerboeken wiskunde voor het middelbaar onderwijs, waaronder het legendarische Wis en Kundig. Hij is in vakkringen bekend door zijn talrijke voordrachten op congressen en studiedagen en door zijn artikels in diverse tijdschriften. Als medewerker en lesgever aan het Belgisch Centrum voor de Methodiek van de Wiskunde, de Vliebergh-Sencie leergangen, het Centrum van de Didactiek van de Wiskunde van de K.U.Leuven en de Vlaamse Wiskunde Olympiade was hij lange tijd betrokken bij de nascholing van leerkrachten en de voorbereiding van leerlingen op de Internationale Wiskunde Olympiade.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
400
Laatste editie
26 oktober 2006
Uitgeverij
Garant Uitgevers
ISBN
9789044119893

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 39,90
Bestel het boek bij Blz. vanaf 39,90
bestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic