Kroniek van een aangekondigd onheil

0

Beleidsvoerders en justitie spreken vandaag onophoudelijk hun verontwaardiging uit over het opruiende en antidemocratische gedrag van de radicale islam in Vlaanderen. Nochtans signaleert de auteur van dit boek, ex-straathoekwerker Peter Calluy uit Boom, al sedert 2004 dat er zich vanuit radicaal islamitische hoek verontrustende fenomenen voordoen die een bedreiging vormen voor de rechtstaat en die funest zijn voor de maatschappelijke visie en mentale integriteit van jongeren met een islamitische achtergrond.Peter Calluy, die als roepende in de woestijn en vechter tegen windmolens zijn job verloor in zijn pogingen om op een integere manier het probleem aan de kaak te stellen, vertelt zijn persoonlijke verhaal en kadert dit in een brede analyse van een rampzalig multiculturalisme dat weliswaar ‘politiek correct’ was maar volledig gefaald heeft als project van maatschappelijke integratie.Calluy vertelt over de eerste radicale ‘experimenten’ van Fouad Belcacem (alias Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium) in 2004 aan de oevers van de Rupel. In dezelfde gemeente Boom onstond toen ook de vzw Jongeren voor islam, de voorloper van de vereniging Al Mawada die in 2009 de hoofddoekenkwestie in de Antwerpse Athenea aanstuurde met hun ‘huisimam’ Nordin Taouil in een hoofdrol. Diezelfde vereniging organiseert congressen met bedenkelijke
islamitische predikers die honderden jeugdige toehoorders lokken. Leden van Al Mawada geven trouwens mee de redactie vorm van de Moslim Televisie en Radio Omroep (MTRO) en poseren trots met beruchte terreurverdachten op internationale congressen.Kroniek van een aangekondigd onheil is een aanklacht tegen een te lakse overheid die jarenlang heeft laten betijen en nu met pseudoverontwaardiging haar wonden likt. Maar het is vooral een eerlijk, moedig en onverholen pleidooi voor gelijke mentale en fysieke bescherming van overheidswege voor alle kinderen en jongeren, en dit in het licht van Artikels 28 en 29 van de Universele verklaring van de rechten van de mens.Peter Calluy (°1961) is autodidact, was als ‘Hand in hand’-militant van 1995 tot 2009 nauw betrokken bij
het Mano Mundo festival in Boom, werd in 2003 wijkopbouwwerker bij het PRICMA en daarna straathoekwerker in Boom.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
17 januari 2013
Uitgeverij
Academic & Scientific publishers
ISBN
9789057181528

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic