Maat en baat van de vrouwenopvang

0

Mishandelde vrouwen en hun kinderen kunnen al jaar en dag terecht bij de vrouwen-opvang. Desalniettemin is er - op jaarverslagen en lokale publicaties na - amper iets bekend over de hier opgevangen vrouwen en de geboden hulp. Deze rapportage geeft voor het eerst in Nederland een systematisch beeld van het profiel van de bereikte groep vrouwen bij de vrouwenopvang, de hier geboden hulp en de organisatie van de hulp. Het geeft basale antwoorden op wat de opvang en wat derden over de vrouwen-opvang willen weten.
De uitkomsten van het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, laten zien dat er bijzonder kwetsbare vrouwen naar de opvang komen. Kenmerkend is de grote maatschappelijke achterstand in combinatie met ern-stige psychische problemen. Tegelijkertijd laat de afstemming tussen vraag en aanbod te wensen over.
De beschouwing integreert de onderzoeksuitkomsten, brengt die in verband met ander onderzoek op dit gebied en geeft actiepunten.
Zowel werkers als managers, bij opvanginstellingen maar nadrukkelijk ook daarbuiten, kunnen bij de reflectie op hun aanbod voor mishandelde vrouwen profiteren van de observaties en bevindingen. Verder kunnen gemeenten bij de beleidsontwikkeling en -evaluatie van de aanpak van huiselijk geweld de informatie uit deze rapportage benutten.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Trimbos-instituut Utrecht en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. Ook deden medewerkers van Transact aan enkele onderzoeksactiviteiten mee. De projectleiding was in handen van prof.dr. J. Wolf, bijzonder hoogleraar Grondslagen van de Opvang aan het UMC St Radboud en senior-onderzoeker bij het Trimbos-instituut Utrecht.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Laatste editie
30 december 2006
Uitgeverij
Uitgeverij SWP B.V.
ISBN
9789066658097
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic