Mevrouw/Mijnheer

0

“Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdeling, die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand”: de Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit voegde o.m. deze bepaling toe aan het Burgerlijk Wetboek.

Ook het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Wet betreffende de namen en voornamen en het Wetboek van internationaal privaatrecht werden gewijzigd met het oog op erkenning van transseksualiteit.

Deze uitgave biedt u een duidelijk antwoord op al uw vragen over deze materie. Eerst gaat de auteur dieper in op enkele vaak voorkomende, maar onderscheiden begrippen: gendertranspositie, cross-dressing, (pseudo-)travestie, fetisjistische travestie, transgenderisme, interseksualiteit, hermafroditisme, het Klinefeltersyndroom, transseksualiteit, …

Daarna komen tal van fundamentele en praktische vragen aan bod: hoe verlopen de medische behandeling en de geslachtswijziging? Hoe wijzigt u de geboorteakte? Wat zegt de rechtspraak hierover? Wat moet de ambtenaar van de burgerlijke stand doen? Welke documenten en medische attesten worden voorgelegd? Is steeds een chirurgische ingreep nodig? Welke gevolgen heeft de aangifte voor het huwelijk, de afstamming, de minderjarige transseksueel, de identiteitskaart, het bevolkingsregister, …? Hoe wijzigt u de voornaam en hoeveel kost dat? Kunnen ook vreemdelingen een aangifte van geslachtsaanpassing doen? En tot slot: wat met personen die al een geslachtsaanpassing ondergingen vóór de inwerkingtreding van de wet?

Reeks Samenleving ontleed nr. 4

Dit boek is opgenomen als nr. 4 in de vastbladige boekenreeks Samenleving ontleed. Die reeks behandelt actuele thema’s, probleemgebieden en ontwikkelingen op het vlak van de samenleving.
Als u een abonnement neemt op de reeks ontvangt u het boek ‘Mevrouw/Mijnheer: de wet betreffende de transseksualiteit’ en alle volgende boeken in die reeks met een korting van 20 %.

Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
88
Laatste editie
10 januari 2008
Uitgeverij
Uga
ISBN
9789067689335
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic