Vergrijzing, verpleging en verzorging

0

De komende jaren zal ?? naar verwachting ? de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de vraag, het gebruik en de kosten van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen, die door ouderen veel worden gebruikt. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het SCP de ontwikkelingen in deze sector tot 2030 bestudeerd.
In deze rapportage geven we antwoord op vragen als: ?Hoe hoog zijn de te verwachten uitgaven aan AWBZ-verpleging en verzorging in 2030? en ?Wat voor zorg krijgen mensen als zij niet langer kunnen gebruikmaken van verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg?. Het rapport laat zien dat het gebruik van verpleging en verzorging de komende jaren naar verwachting nog zal stijgen, maar niet zo snel als op basis van de vergrijzing verwacht kan worden. Dit komt doordat de ouderen in de toekomst gezonder zullen zijn dan de ouderen van nu, en hoger opgeleid. De uitgaven zullen echter meer toenemen door de stijgende prijzen.
De modellering is uitgebreid beschreven in de SCP-special VeVeRa-III. die tegelijkertijd uitkwam.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
85
Laatste editie
15 december 2009
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037704228

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic