Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012

,

0

Deze Wmo- en AWBZ-monitor schetst de ontwikkelingen in het gebruik van de langdurige zorg in de periode 2009-2012, zorg die werd verstrekt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het rapport brengt de verdeling van de verschillende vormen van deze zorg over gemeenten in kaart, alsook de gemeentekenmerken waarmee die verdeling samenhangt. Tot slot wordt ingegaan op de onderlinge samenhang tussen verschillende zorgtypen in gemeenten.
Dit rapport is te beschouwen als een nulmeting en van grote waarde om de hervormingen in de langdurige zorg op termijn te kunnen evalueren.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
130
Laatste editie
03 september 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037705393
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic