Zicht op zorggebruik

,

0

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen met chronische aandoeningen blijven langer leven. Het is waarschijnlijk dat daarom ook het zorggebruik zal toenemen. Om kosten voor de langdurige zorg te beheersen is het beleid op dit terrein de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat kan tot gevolg hebben dat bepaalde groepen meer, minder of andere vormen van zorg zijn gaan gebruiken.
Met dit onderzoek brengen we de recente ontwikkelingen in de extramurale zorg in beeld: professionele huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, en verpleging bij mensen thuis. Hoeveel mensen gebruiken deze ondersteuning, wie zijn zij en verandert dit gebruik? Zijn de belangrijkste determinanten van zorggebruik de afgelopen jaren veranderd? In dit onderzoek laten we zien welke verschuivingen in het gebruik van extramurale zorg hebben plaatsgevonden tussen 2004 en 2011 en of deze samenhangen met demografische, sociaal-economische en gezondheidskenmerken van de gebruikers.

Dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inger Plaisier is werkzaam bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding (ZET) van het SCP. Zij doet onderzoek naar ontwikkelingen in thuiszorg, (psychische) gezondheid en ouderenmishandeling.
Mirjam de Klerk is ook werkzaam bij de sector ZET. Zij doet onderzoek naar informele hulp, de Wmo, het zorggebruik en de participatie van mensen met beperkingen.
Verschenen in
Genre
Mens & Maatschappij
Aantal pagina’s
66
Laatste editie
10 februari 2015
Uitgeverij
Sociaal En Cultureel Planbureau
ISBN
9789037706413

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic