Advertentie

Bij de titel en ondertitel van het boek (Suriname - van wingewest tot natiestaat) had ik een andere verwachting van de inhoud. Ik had een geschiedkundige verhandeling verwacht van vroeger (in ieder geval vanaf de afschaffing van de slavernij) tot heden.
Dit is totaal niet het geval.
Dit boek behandelt vooral de periode van 1970-2000. De periode daarvoor komt heel summier aan de orde. De geschiedenis na 2000 blijft ook onvermeld.
Het boek is een verslag van de onafhankelijkheidsperiode van Suriname tot 2000, zoals beleefd oor Jan Pronk. Pronk was minister van ontwikkelingssamenwerking in 1975 en in de jaren daarna ook vaak minister of kamerlid. In het boek wordt zeer minutieus verslag gedaan van het politieke overleg in die periode. Als je precies wil weten wie wat wilde en hoe men op elkaar reageerde dan is dit een prima boek. Wil je meer weten hoe de bevolking van Suriname precies in elkaar steekt, hoe men georganiseerd is (etnisch of niet), hoe de slavernij doorwerkte in het gewone leven van de Surinamers van nu, dan kom je daarover weinig te weten.
Verder is het hele boek doordesemd van schuldgevoelens over ons koloniale verleden. Bij elke beslissing die tijdens de onafhankelijk werd genomen voelde Pronk zich schuldig over vroeger en de Surinaamse onderhandelaars maakten daarvan dankbaar gebruik. In het laatste hoofdstuk evalueert en verdedigt hij het Nederlandse beleid tijdens de onafhankelijkheid tegenover critici.

Reacties op: Onafhankelijkheid van Suriname bekeken vanuit de Nederlandse Politiek (Pronk)