Met 'De annalen van Gamor' heeft auteur Kaj Elhorst de wereld herschapen. De schrijver voert ons mee naar een andere tijd, in een wereld die grotendeels nog ontdekt moet worden. Waar de dingen nog een naam moeten krijgen. We ontmoeten Kalam in de koude harde werkelijkheid, waar ook het woord beschaving nog bedacht moet worden. We maken kennis met bijzondere schepsels die op dat moment over de met ijs bedekte wereld heersen.

Door omstandigheden, wees zijn stervende vader niet Kalam aan als zijn opvolger, als leider van het volk van Kana'an, maar de wrede en op macht beluste Rannhald. Het lot van Kalam lijkt daarmee bezegeld. Of deed zijn vader er onbewust toch goed aan niet zijn zoon aan te wijzen? Soms neemt het lot een heel andere wending, een alles beslissende, als je maar blijft luisteren naar je innerlijke stem. Kalam besluit zijn heil elders te zoeken en weet een deel van het volk zover te krijgen om samen met hem te zoeken naar het 'beloofde land' zoals bezongen in het oude Gamor Anth'em. Een wereld waar de zon en het licht heersen.

'Na tha, na Gamor, na rulia benin. Asta effe rulia grannahin' verscheen er nu op de wand recht tegenover zijn hoofdeinde. Het vuur bevroor in het ijs en bleef hem lange tijd plagen. Het was Kalam duidelijk. Hij had zijn nachtspreuk vergeten en als straf, schoot hij nu steeds wakker. Zijn vader had het hem talloze malen voorgehouden. 'Vergeet wat je wilt maar nooit je spreuk. Die is als het bloed van je lijf en het water voor de dieren. Vergeet je je spreuk, dan vergeet je je lot en zul je erdoor worden getroffen.

In zijn zoektocht naar die betere wereld houdt Kalam ons een spiegel voor. Zijn zorgen en vragen en onzekerheid raken ten diepste aan wat ons heden ten dage bezighoudt. Is dit de wereld waarin we willen leven? Doen we het wel goed? Wie de reis samen met Kalam aangaat zal zien dat we er uiteindelijk sterker uitkomen. Deze bijzondere geschiedschrijving is inderdaad meer dan fantasy. Met de Annalen van Gamor geeft de auteur ons een bodem die ons bestaan tot dusverre nog niet kende. Bovendien doet de schrijver dat met zoveel plezier en overtuiging dat de lezer zich onmiddellijk laat meevoeren in de wereld van de Anth.

'Twijfel is niet hetzelfde als verwarring,' had Panak hem (Kalam) geleerd. 'Bij verwarring ben je alleen en zie je de wereld om je heen zonder te weten wat goed voor je is. Soms kies je iets omdat je het op dat moment wilt hebben, begeert. Bij twijfel zijn het de stemmen die in je hoofd komen, veel stemmen. Dan moet je heel oplettend zijn en fijntjes afstemmen op de stem die het beste bij je past.

De annalen van Gamor / Kaj Elhorst / Uitgeverij Nieuwe Druk / 2013 / 465 blz. / ISBN 9789491409141

Reacties op: Recensie 'De annalen van Gamor' Kaj Elhorst