Vaste Volkskrantlezers kennen Mac van Dinther van zijn restaurantrecensies. Daarnaast is hij ook culinair journalist. Hij schrijft uitzoekverhalen over eten en in dat kader schreef hij Gij zult goed eten. De 10 geboden. Het doet denken aan 10 Food Rules you should follow van Michael Pollan, een bekende Amerikaanse schrijver en activist op het terrein van landbouw, milieu en voeding.  

Hoewel sommige van de 10 geboden van goed eten op het eerste gezicht een open deur lijken (‘gij zult lekker eten’) of zelfs omstreden (‘gij zult geen E-nummers eten’), ligt de kracht van het handzame boekje in de analyse van ieder gebod. Aan de hand van interviews en bronnenonderzoek komt Mac van Dinther soms tot andere conclusies dan je zou verwachten. Zo blijkt lokaal eten nauwelijks beter voor het milieu en is een puur plantaardige voeding (veganistisch) iets minder efficiënt qua landgebruik dan een eetpatroon met een beetje (!) zuivel en vlees. Vooral als het vee voedsel eet dat wij zelf niet zouden eten, zoals gras en afval. Het varken als recyclingsmachine.  

Een onderwerp dat raakt, is gebod nummer zes; ‘gij zult zelf koken’. Hoe kun je van burgers verwachten dat zij een gezonde voedselkeuze maken als de kennis om zelf te koken ontbreekt? Hier had Mac van Dinther wel wat stelliger mogen zijn dan te benoemen dat de discussie over kooklessen op school in Nederland nauwelijks speelt.  

De transparantie in Gij zult goed eten valt te prijzen. Van ieder gebod is achter in het boek opgenomen welke bronnen zijn gebruikt en met wie er is gesproken. Jammer dat voor 'gij zult niet lijnen' geen enkele diëtist is geïnterviewd. Iemand als Karine Hoenderdos, auteur van onder andere Eet Meer! of Marijke Berkenpas van de populaire maar wetenschappelijk verantwoorde blog 'I am a Foodie' hadden hier een zinnige positieve bijdrage aan kunnen leveren.   Om met Tiny van Boekel - die het voorwoord schreef - te eindigen is er één alles overkoepelend gebod: ‘Gij zult genuanceerd nadenken over uw voedsel’.  

En dat is best een opgave in een wereld waar iedereen, gefundeerd of ongefundeerd, zijn of haar mening het internet op ‘knalt’. De 10 geboden van goed eten kunnen hierbij zeer behulpzaam zijn. Een aanrader!

Reacties op: Een kritisch 'Onze Vader' zonder amen