Advertentie

Een heel goed boek, met veel interesse en plezier gelezen. Zoals bij alle geinteresseerden in geschiedenis, én in de geschiedenis van de geschiedenis, én in het zoeken naar de historische waarheid, inzonderheid de geschiedenis van de zeventiende eeuw, moet ik  andermaal bijna tot een gedachte komen dat wij, katholieken e.a. een neus, excuseer me de uitdrukking, werden gedraaid. Onze leermeesters van toen, zelf geindroctineerd van-huize-uit én van-niet-meer- wetende o.w.v. eenzijdige opleiding, maar wie zal het hen kwalijk nemen, doceerden ons tenslotte wat ze graag zelf hoorden wilden. Thans én sinds een tweetal decennia, de goden zij dank, mogen we in de herfst van ons leven kennismaken met waarlijke 'historische VORSERS' die ons, geintrocdineerde én vastgeroeste historiefilen, een andere kijk geven in de spiegel van de toekomst en naar andere al-dan-niet-bewust vergeten-en-of-begraven bronnen. Aan de auteurs, Rita en P. Francesco, deze vrijpostigheid weze mij hierbij  vergeven, een welgemeende dank voor het boek. Het zal niet verwonderen dat ik, en wellicht nog vele andere lezers, een en ander zullen hérlezen, zoniet het hele werk. Maar, het SECRETUM ligt al gretig te wachten om verorberd te worden; é vero!

Reacties op: