Een mooi stukje uit dit prachtige boek:

"Ieder mens, elk wezen kent angst. Die hangt om ons heen
als vliegen om de mesthoop van de os. Dieren slaan op de vlucht,
ze breken uit en rennen, vliegen of zwemmen tot ze zich veilig wanen
of dood neervallen van uitputting. Wij mensen zijn niet echt veel slimmer.
We weten eigenlijk wel dat er geen plek op aarde is waar we ons voor onze
angst kunnen verbergen en toch proberen we het. We streven naar roem en macht.
We geven ons over aan de illusie dat we sterker zijn dan de angst. We proberen te heersen. Over onze kinderen en onze vrouwen, over onze buren en vrienden.
Heerszucht en angst hebben iets met elkaar gemeen: ze kennen geen grenzen.
Maar het is met macht en rijkdom net als met opium, dat ik in mijn jeugd meer dan eens heb geprobeerd. Beide komen hun belofte niet na. De opium bracht mij niet het eeuwige geluk, het wilde alleen maar steeds meer. Geld en macht kunnen angst niet overwinnen. Er is maar één kracht die sterker is dan angst.
De liefde."

Reacties op: Recensie Het theehuis van Kalaw