Meer dan 5,3 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Reglement Hebban Schrijfwedstrijden

13 reacties
Vanaf 2023 worden er per jaar drie grote schrijfwedstrijden georganiseerd op Hebban. Het gaat om een thrillerschrijfwedstrijd (Goeken Prijs), een literatuurschrijfwedstrijd (Renate Dorrestein Prijs) en een schrijfwedstrijd voor speculatieve verhalen (Harland Prijs). Dit is het reglement dat voor al die wedstrijden geldt.

Algemeen

1. Hoofdprijs: 1.000 euro (inclusief publicatievergoeding) + publicatie in ebundel (let op: dit was oorspronkelijk 500 euro, maar is per 16 februari 2023 verdubbeld)

2. Vier runners-up: publicatie in ebundel + 50 euro publicatievergoeding.

3. Lengte verhaal: maximaal 7.500 woorden.

4. Aantal: iedere auteur mag maximaal 2 verhalen indienen.

5. Verhaal: het verhaal is in correct Nederlands geschreven, is nieuw (dus ook nog niet eerder voor een andere schrijfwedstrijd ingezonden) en nog niet eerder ergens gepubliceerd (online of in print).

6. Opmaak: kies een gangbaar, goed leesbaar lettertype en tekengrootte en dien in als .doc(x) of .rtf bestand. Illustraties en foto's in de tekst zijn niet toegestaan.

7. Wie kan meedoen: iedereen met een verhaal dat aan deze voorwaarden voldoet.

8. Wie kan niet meedoen: voorselecteurs, juryleden, Hebban Crewleden zijn uitgesloten van deelname.

9. Meerdere auteurs: twee of meer auteurs kunnen samen een verhaal schrijven en indienen. Dit geldt voor elk van de auteurs als één inzending. Een van de auteurs doet de inzending.

10. Anonimiseren: om het verhaal anoniem te kunnen beoordelen, dient alle informatie in het verhaal die tot identificatie van de auteur kan leiden, verwijderd te worden. Herkent de organisatie, een voorselecteur of een jurylid toch de echte naam van de auteur, dan kan dit tot diskwalificatie leiden.

11. Anoniem blijven: gedurende de looptijd van de wedstrijd dienen deelnemers te voorkomen dat hun identiteit aan een verhaal gekoppeld kan worden, op wat voor manier dan ook.

12. Inzenden: via een formulier op Hebban (circa twee weken voor de deadline gepubliceerd), met het verhaal als tekstdocument bijgevoegd.

13. Inschrijfgeld: 10 euro per verhaal.

14. Ontvangstbevestiging: na verzending van het inzendformulier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over het overmaken van het deelnamegeld. Van de ontvangst van het deelnamegeld wordt niet opnieuw een ontvangstbevestiging gestuurd.

15. Feedback: elk voorselectie- en jurylid schrijft een kort commentaar bij elk gelezen verhaal. De commentaren worden per verhaal gebundeld en zijn voor deelnemers beschikbaar na de bekendmaking van de uitslag. Over de uitslag en de jurycommentaren wordt niet gecommuniceerd.

16. Publicatie: je geeft met inzending automatisch toestemming je verhaal te publiceren in een op Hebban gratis verkrijgbare epub (50 euro publicatievergoeding). Wil je niet dat je verhaal op deze manier gepubliceerd wordt, doe dan niet mee. De te publiceren verhalen worden niet geredigeerd.

17. Auteursrecht: het auteursrecht blijft bij de individuele auteurs.

18. Vragen: heb je vragen, mail dan naar schrijfwedstrijden@hebban.nl.

19. Onvoorzien: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Hebban Crew.

Specifiek per schrijfwedstrijd

(aangepast per 27 maart 2024 in verband met de aankondiging van de Renate Dorrestein Prijs 2024)

20. Onderwerp: vrij, binnen de betreffende genres en/of thema’s:

Goeken Prijs: spannende verhalen
Renate Dorrestein Prijs: literaire verhalen
Harland Prijs: speculatieve verhalen (fantasy, sciencefiction, horror, magisch realisme en aanverwanten)

Zie voor meer informatie de betreffende schrijfwedstrijdpagina. In geval van twijfel over de geschiktheid beslist de Hebban Crew.

21. Deadline per schrijfwedstrijd (elke datum om 1 minuut voor middernacht):

Goeken Prijs: 18 februari 2024
Renate Dorrestein Prijs: 2 juni 2024
Harland Prijs: 6 oktober 2024 (ovb)

22. Bekendmaking: de uitslag wordt bekendgemaakt rond:

Goeken Prijs: mei 2024
Renate Dorrestein Prijs: september 2024
Harland Prijs: februari 2025

23. De ebundel met de top 5 wordt kort na de bekendmaking gepubliceerd op Hebban.

24. Organisatie: de organisatie van de Hebban Schrijfwedstrijden is in handen van de Hebban Crew. Voor de Harland Prijs wordt samengewerkt met de Stichting Fantastische Genre.

Reacties op: Reglement Hebban Schrijfwedstrijden