Discussievragen bij: H.M. van den Brink - Dijk

op 01 augustus 2018 door

1. In welke toestand bevindt de verteller zich? Welke invloed heeft dat op zijn verhaal?

2. Wie is voor jou de belangrijkste figuur in de roman: de verteller of het titelpersonage? Waarom?

3. In hoeverre lijken de verteller en Dijk op elkaar? Waarin verschillen ze?

4. Welke tijdslagen zijn in de roman te onderscheiden? Hoe brengt Van den Brink de overgangen aan en hoe heb je dat ervaren?

5. Welke symboliek zie je in het zware kunstwerk dat boven de hal hangt van het gebouw van de BV Metrifact?

6. ‘Een vergelijking’ luidt de ondertitel van de roman. Welke vergelijkingen worden in de roman gemaakt?

7. De verteller stuit als hij het personeelsdossier van Dijk raadpleegt, op drie anonieme brieven die het nodige suggereren over diens afkomst. Van den Brink werkt dit gegeven verder niet uit. Wat vind je daarvan?

8. Welke veranderingen voltrekken zich in de maatschappij die invloed hebben op het leven van de verteller (en van Dijk)? Hoe gaan ze ermee om?

9. Op welke wijze speelt de Tweede Wereldoorlog een rol in de roman?

10. Hoe heb je het tijdsbeeld van de jaren zestig ervaren dat de roman biedt?

11. In zijn recensie (NRC Handelsblad, 29 januari 2016) schrijft Arjen Fortuin dat de roman met ‘onverholen nostalgie’ het verleden oproept. In het televisieprogramma Boeken stelde Van den Brink: ‘Nostalgie is voor mij terugverlangen, dat is het niet’. Wat vind jij van de manier waarop de hoofdpersoon naar het verleden kijkt?

12. Hoe interpreteer je de slotpassage waarin de verteller Dijk boven op de loopbrug ziet bij het zware kunstwerk, met een grote moersleutel in zijn hand?

Inhoudsopgave De LeesclubassistentReacties op: Discussievragen bij: H.M. van den Brink - Dijk

Gerelateerd

Over

H.M. van den Brink

H.M. van den Brink

Hans Maarten van den Brink (1956) is de auteur van romans en essays. Zijn novell...

Gesponsorde boeken