Vraag 1: De personages

op 20 juli 2019 door

Als eerste onderwerp in de leesclubdiscussie bespreken we de personages. In Systema maken door het verhaal heen een groot aantal personages hun opwachting. Maar...

1a: Wie is voor jou het hoofdpersonage van het verhaal en waarom? (S.v.p bij deze vraag slechts een personages noemen)

'Als er veel personages in een verhaal worden opgevoerd zegt dat iets over de gecompliceerdheid van het verhaal.' 

1b: Kun je aangeven in hoeverre je het al dan niet eens bent met deze stelling?

1c: Vind je dat de personages goed zijn uitgewerkt, gelet op hun rol in het verhaal? Is hun rol in alle gevallen duidelijk?Reacties op: Vraag 1: De personages

Meer informatie