Hebban vandaag

Dossier /

Verbeeldingswerelden: landen van draken, duivels en tovenaars

door Martijn (Hebban Crew) 3 reacties
Schrijvers bouwen hun literaire wereld met veel fantasie op. In de fantastische genres (fantasy, sciencefiction, horror) geldt dat zelfs letterlijk. Hebban vroeg Nederlandstalige auteurs iets te vertellen - in kort bestek - over hun Verbeeldingswerelden. Maak kennis met de werelden van Adrian Stone en Patty van Delft.

Nu eens geen aandacht voor plot, personages en spanningsboog. Hier staat de wereldbouw in boeken centraal. De geschiedenis en achtergrond, het landschap en de cultuur, de religie, magie en/of technologie, flora & fauna & monsters, de omgeving, de geschiedenis en natuurlijk wat er anders aan is dan wat wij kennen. De oproep aan Nederlandstalige auteurs werd met zeer veel inzendingen beantwoord, dus het was moeilijk om te kiezen uit de vele fantastische, verzonnen planeten, stelsels en werelden.

In deze eerste aflevering van de serie Verbeeldingswerelden besteden we aandacht aan maar liefst drie fantasywerelden, van twee auteurs. Allereerst komt Adrian Stone aan het woord over de wereld waarin zijn Duiveltrilogie en Runetweeluik spelen én over de wereld van zijn nieuwe boek, Magycker 1, De Klauw. Daarna kun je lezen over de wereld Drägan Duma, bedacht en beschreven door Patty van Delft. In haar wereld spelen inmiddels twee boeken: Zij die hoort en Bondgenoten & Verraders.

De werelden van Adrian Stone

Het reizen door de verbeeldingswereld van een fantasyroman moet door de lezer ervaren worden als iets vertrouwds en vanzelfsprekends. Het moet voelen alsof je een Lonely Planet doorbladert: het reisdoel mag nóg zo exotisch zijn, je twijfelt geen moment aan de juistheid van de informatie.

Het creëren van zo’n wereld is voor een auteur zowel een genoegen als een uitdaging. Want alles moet kloppen, zelfs de kleinste inconsistentie kan de geloofwaardigheid aantasten.

Mijn eerste vijf boeken (Duivel trilogie en Rune tweeluik) spelen zich allemaal af in één wereld, namelijk op de continenten Carolia en Kadish. De wereld van mijn nieuwe serie Magycker is dan weer totaal anders.

In mijn Duivel- en Runeboeken staan religies centraal. Magie is god-gegeven en de macht van de verschillende godsdiensten is dan ook bepalend voor de structuur van de, middeleeuws aandoende, samenleving. Gebedshuizen vormen zowel letterlijk als figuurlijk de kern van iedere stad.

Carolia

In het koninkrijk Carolia bestaan meerdere godsdiensten, met ieder hun eigen overtuigingen - voor twijfel is geen plaats - over zaken als het hiernamaals en reïncarnatie. Hun onderlinge rivaliteit en de eeuwige fricties met het koningshuis zijn mede bepalend voor de plot van het verhaal. De natuur van het land lijkt veel op die van Europa: behoorlijk vruchtbaar met een grote verscheidenheid aan landschappen. De flora en fauna bevatten relatief weinig fantastische elementen. Een belangrijke uitzondering daarop vormen de furkabomen die op het gelijknamige eiland groeien. Deze reusachtige bomen zijn semi-intelligent en hun hout is in staat godenenergie te kanaliseren.

Kadish

In Kadish bestaat slechts één religie. De leider, een Runepriester van de Zevende Cirkel, regeert het land als een tirannieke Godkeizer. Het landschap van Kadish is getekend door de uitwassen van een vroegere godsdienstoorlog, waarin priesters met behulp van de zogenaamde Achtste Rune catastrofale schade hebben aangericht. Het land is daardoor dor en nauwelijks begroeid. Het grootste woud op het continent is versteend en in de bergen liggen de ruïnes van een enorme spookstad. De meren van Kadish zijn giftig en de voeding komt vooral van algen en slangenvlees. De dorst wordt gelest met water dat op magische wijze is gezuiverd. Gereisd wordt er vooral met grote zeilwagens en tijdens die reizen is men aangewezen op het drinken van gezuiverde urine.

Kenmerkend voor beide continenten is dat hun natuur de aard van hun religie-systeem reflecteert: in Carolia divers en vruchtbaar, in Kadish monotoon en doods.

Pelargo Archipel

In mijn nieuwe boek De Klauw (eerste deel van Magycker) wordt de wereld gevormd door een eilandenrijk: de Pelargo Archipel. De eilanden herbergen een grote diversiteit aan culturen, flora en fauna. Qua tijdgeest voelt het aan als onze late middeleeuwen. De belangrijkste afwijkende diersoort in deze wereld is, jawel, de draak. Maar niet in de vorm die je zou verwachten! Daar wil ik nog even niets over kwijt.

Eén eiland is dominant qua grootte, maar de werkelijke macht in de archipel ligt bij de inwoners van het kleine, maar schatrijke, eiland Aimerey. De tovenaars die er wonen worden Magyckers genoemd. Zij hebben een absoluut monopolie gecreëerd op de uitoefening van magie. Spreuken bouwen ze op uit de oeroude krachtwoorden die nergens anders te vinden zijn dan in hun eigen bibliotheken. De Magyckers beschikken over zelf gefabriceerde en ‘bespreukte’ luchtschepen waarmee zij de andere eilanden kunnen bereiken voor de uitvoering van hun duurbetaalde diensten. Religie speelt in deze wereld uiteraard ook een rol, maar ook daar zit een twist in die ik nu nog niet wil verraden.

Tot slot: ik heb hier niet zómaar gekozen voor een eilandenrijk. De buitensporige macht van het nietige Aimerey wordt er beter door geaccentueerd. Bovendien leent een klein, afgelegen eiland zich beter voor... het bewaren van een afschuwelijk geheim.

De kaarten van Carolia en Kadish zijn getekend door Peter Schravendeel.

De wereld van Patty van Delft

Drägan Duma is een parallelle wereld die door middel van energiebanen verbonden is met de aarde. Behalve mensen, draken, woudwezens, vreemde planten en diersoorten wordt deze wereld ook bevolkt door de kwaadaardige Morbiden en hun rijdieren, de Scaleless.

Het Niets

Tussen onze wereld en Drägan Duma bestaat het Niets, een plek tussen de werelden waar geen licht, geluid of gevoel bestaat. De draken en Scaleless zijn in staat om met behulp van Poorten en met behulp van de energiebanen door het Niets tussen de twee werelden heen en weer te reizen. De verbinding tussen de werelden is fragiel en wanneer deze op enige wijze verstoort wordt, zorgt dit voor natuurrampen op beide werelden.

Drägan Duma

Drägan Duma bestaat grotendeels uit ongerepte natuur. Bergen en bossen beslaan het noorden en westen, maar het zuiden en oosten bestaan voornamelijk uit graslanden en stranden. Men leeft voornamelijk van de landbouw, visserij en ruilhandel, zoals bij ons eeuwen geleden het geval was. Het grotendeels primitieve leven geeft een ouderwetse sfeer. Men vervoert zich nog met paard en wagen of met boten. De drakenridders kiezen met hun draken het luchtruim.

Het is gebruikelijk dat kinderen worden opgeleid om het beroep van hun ouders uit te oefenen. Tenzij een kind wordt uitgekozen door een draak tijdens een verbintenisceremonie, ligt zijn of haar toekomst eigenlijk al vast. Wanneer een jongeling zich heftig tegen het beroep van zijn ouders verzet en bezit over een talent voor zwaardvechten, kan het in aanmerking komen om opgeleid te worden tot voetsoldaat. Voetsoldaten zijn de elite onder de soldaten en vormen de grondtroepen die de drakenridders ondersteunen tijdens de gevechten.

Toen de draken op Drägan Duma hun nieuwe thuis vonden en in een strijd verwikkeld raakten tegen de Morbiden, ontstond een bondgenootschap met mensen die sterke telepathische gaven bezitten en over magie beschikken. Door middel van oeroude magie verbindt de draak zijn ziel aan die van een mens waardoor zij een twee-eenheid voor het leven vormen. De mensen die door de draken worden uitverkoren worden ‘Drägannymarai’ genoemd, drakenridders. Wanneer een jongeling wel wordt uitgekozen om kandidaat te zijn, maar tijdens de verbindingsceremonie door geen enkele draak wordt gekozen, wordt deze jongeling verder opgeleid als magiër.

Er zijn vier Clans van Drägannymarai, die de burgers in samenwerking met de draken leiden en beschermen. Elke clan bestrijkt een gebied in elk van de vier windrichtingen. De clans worden geleid door een man en een vrouw. Deze leiders zijn altijd verbonden met zwarte draken. De clans zijn autonoom en heersen over hun eigen grondgebied. Wel wordt er, vooral tijdens grote gevechten, samengewerkt met de andere clans.

Bloedlijnen, afkomst en familie zijn erg belangrijk op Drägan Duma en bepalen in grote mate de sociale status. Drakenridders hebben een hoge status doordat ze de dorpen tegen aanvallen beschermen. Overige families met een sterke bloedlijn heersen over de steden, dorpen en boerderijen. Deze families leggen eindverantwoording af aan de leiders van de clan waar hun gebied onder valt.

Oorspronkelijke Taal

Drägan Duma betekent ‘Draken Vrede’ in de Oorspronkelijke Taal. Deze taal stamt uit de tijd voordat de draken vanuit onze wereld arriveerden op Drägan Duma. De Oorspronkelijke Taal wordt in deze tijd door mensen enkel nog gebruikt tijdens ceremoniële gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens de verbindingsceremonie tussen een draak en een ridder.

Äed dirs donrenmay (Eed der verbondenheid)

Fort toh, fort alfinia. Siëst slysma donren.
Sielaya ekai siesta blädren fort libermay int tûstmay.

Voor nu, voor altijd. Onze zielen verbonden.
Samen zullen wij strijden voor vrijheid en veiligheid.

De Morbiden en Scaleless gebruiken enkel de Oorspronkelijke Taal omdat zij niet beïnvloed worden door de draken.

Meer werelden

Dit is deel 1 van een serie artikelen over Verbeeldingswerelden geschapen door Nederlandse en Vlaamse auteurs die schrijven in de genres fantasy, sciencefiction en horror. Lees de oproep voor schrijvers op Fantastisch Genre.

Vragen of insturen: mail Hebban redacteur Martijn LindeboomOver de auteur

Martijn (Hebban Crew)

521 volgers
889 boeken
28 favoriet
Hebban Crew


Reacties op: Verbeeldingswerelden: landen van draken, duivels en tovenaars

 

Gerelateerd

Over

Adrian Stone

Adrian Stone

Ik ben een Nederlandse fantasy auteur, uitgegeven bij Luitingh. Mijn echte naam ...

Patty van Delft

Patty van Delft

Patty van Delft is geboren en getogen in Den Haag. Na jarenlang voor de klas ges...


Gesponsorde boeken