Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging

0

* 1500 foto's, documenten illustraties en kaarten
*
25 jaar na de Vlaamse Beweging verschijnt een geheel nieuwe editie van het standaardwerk over de Vlaamse Beweging
*
3600 (dichtbedrukte) bladzijden
*
380 specialisten verleenden hun medewerking
*
4000 trefwoorden
*
83 overzichtsartikelen waarin de grote thema's uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in een breder perspectief wordt geplaatst
*
Met gratis CD-ROM
Gezien de exponentiële groei van het wetenschappelijk onderzoek de afgelopen twintig jaar, werd gekozen voor een Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en niet voor een herwerkte uitgave van de in 1973-1975 verschenen Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Inmiddels werd het overgrote deel van de reeds bestaande lemmata herschreven of grondig herwerkt. Ook de voorbije kwarteeuw geschiedenis werd in deze Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging verwerkt door een actualisering van de bestaande bijdragen en het toevoegen van een reeks nieuwe trefwoorden.
De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB) bevat 3500 artikelen (ca. 2 miljoen woorden), gewijd aan voor de Vlaamse Beweging relevante personen, organisaties, periodieken en andere publicaties, historische symbolen en mythen, gebeurtenissen enzovoort. Daarnaast is een 80-tal overzichtsartikelen voorzien, waarin de historische, geografische en thematische aspecten van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging uitgebreider worden behandeld. Dit alles is goed voor ongeveer 3300 pagina's wetenschappelijk verantwoorde lectuur over de Vlaamse Beweging. In totaal zijn ook 1500 illustraties en meer dan 25000 kruisverwijzingen voorzien.
Zoals elke gespecialiseerde encyclopedie wil ook de NEVB, in het spoor van de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (EVB), een eigensoortige wetenschappelijk verantwoorde balans opmaken van een speciaal domein, in dit geval de Vlaamse Beweging. De keuze binnen een bepaald studiegebied, namelijk voor een Nieuwe EVB eerder dan voor een 'EVB, tweede uitgave', werd mede bepaald door het feit dat precies in de kwarteeuw die op de samenstelling van de EVB is gevolgd, enorm veel onderzoek werd verricht over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. In de periode 1968-1985 alleen al verschenen over de Vlaamse Beweging tijdens het interbellum, meer dan 25.000 bladzijden. In het licht van dit recente onderzoek werden alle bestaande EVB-artikelen herzien, aangevuld, verbeterd of vervangen én vele nieuwe trefwoorden toegevoegd. Bovendien is de voorbije rijk gevulde kwarteeuw geschiedenis in de NEVB opgenomen.
Voor deze nieuwe editie werden bijna 1500 illustraties en documenten bijeengebracht - een groot deel daarvan werd nooit eerder gepubliceerd.
In tegenstelling tot de eerste editie verschijnt de nieuwe editie in een driedelige uitgave op een wat kleiner, handzamer formaat. Ze is bovendien voorzien van een uitgebreid systeem van kruisverwijzingen. Dit naslagwerk zal dan ook gemakkelijk te raadplegen zijn, door ieder die in aanraking komt met de Vlaamse Beweging.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
3072
Laatste editie
26 november 1998
Uitgeverij
Lannoo Uitgeverij
ISBN
9789020930429
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic