Strijd om kwaliteit

0

Krotten waren er genoeg, maar een fatsoenlijke woning kon een hardwerkende arbeider begin twintigste eeuw niet krijgen. Als reactie op deze wantoestanden op de woningmarkt ontstonden er woningbouwverenigingen. De kwaliteit van het wonen was van meet af aan de inzet van de corporaties, zowel in Leiden als in de omringende gemeenten. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de volkshuisvesting in Leiden én de Leidse regio. De nadruk ligt op de sociale woningbouw en de ontwikkeling van de vele corporaties die deze regio heeft gekend (en nog steeds kent). Ingegaan wordt op de moeizame relatie met de overheid, die soms niets, soms alles wilde. In deze geschiedschrijving nemen de mensen die de corporaties vom en inhoud hebben gegeven een centrale plaats in: de bestuurders, medewerkers en natuurlijk de bewoners, die optreden als lid, huurder, wijkbewoner en actievoerder. Strijd om kwaliteit beschrijft de geschiedenis van corporaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Een zestal corporaties waarvan de geschiedenis nog nooit eerder beschreven werd, staat extra in de schijnwerpers: De Eendracht, Ons Belang, De Goede Woning, Tuinstadwijk, de Protestants Christelijke Woningbouwverenigingen (allen uit Leiden) en de Christelijke Woningbouwvereniging Voorschoten. Deze corporaties zijn de voorgangers van de Sleutels van Zijl en Vliet (dSvZeV), de opdrachtgever van dit boek.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
260
Laatste editie
22 september 2006
Uitgeverij
Stichting Primavera Pers
ISBN
9789059970380
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic