Toen ik God en Jezus ontmoette

0

IK BEN IN HET JAAR 1986 NAAR "BOVEN" GEHAALD.
HIER ONTMOETTE IK GOD EN JEZUS.
UIT DEZE ONTMOETING, HEB IK EEN VADER GEKREGEN, DE HEERE JEZUS CHRISTUS.
MIJN OPDRACHT WERD OM DIT BOEK "TOEN IK GOD EN JEZUS ONTMOETTE" TE SCHRIJVEN EN DE STICHTING WARE CHRISTENEN TE STICHTEN.
IK SPREEK MIJN DANK DAAROM UIT AAN DE VADER DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST AMEN EN MEDE DANK AAN DE UITGEVER.
GROET EN ZEGEN, JACEUW, 15 DECEMBER 2012.

1e druk. 2012.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Ware Christenen.
Het copyright © van het boek 'Toen ik God en Jezus ontmoette', de tekst alsmede de illustraties: Stichting Ware Christenen, opgericht door de schrijver Jaceuw ® geboren in 1951.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier,zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Verschenen in
Genre
Literaire non-fictie
Aantal pagina’s
135
Laatste editie
30 augustus 2018
Uitgeverij
Mijnbestseller.nl
ISBN
9789461935274
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic