Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige landen

0
Gelezen 1 Aan het lezen 0 Wil ik lezen 0 Favoriet 0 Recensies 0
Non-fictie   Topics 0
Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige landen. Vervattende een beknopte en zaakelyke historische, chronologische, geographische en genealogische beschryving der steden, dorpen, vlekken, gehuchten, heerlykheden, rechtsgebieden, hoven, citadellen, fortressen, sterktens en wapenhuizen; mitsgaders van de stadhuizen, cathedraalen- en parochie-kerken, abtdyen, mannen- en vrouwen-kloosters, kapittels, kapellen, hospitaalen, marktplaatzen, pleinen, poorten, fonteinen en andere voornaame gebouwen van dit hertogdom; van de stigters, en den tyd der stigtingen van dezelven.
Genre
Non-fictie
Aantal pagina’s
352
ISBN
9789059272958
+
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie E-book prijsvergelijker
Advertentie