Advertentie

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Book Communities B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Book Communities B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster en/of de redactie(s) van Book Communities B.V. Hebban.nl is een open platform: op de daartoe beschikbare plaatsen kan iedereen zijn/haar mening over boeken delen. Hebban.nl behoudt zich het recht voor om meningen of recensies niet te plaatsen of in te korten of te bewerken zolang de strekking van de boodschap niet wordt gewijzigd. Book Communities B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via redactie@hebban.nl

Book Communities B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Book Communities B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Disclaimer Hebban Clubs van 10

De Hebban Clubs van 10 zijn de ambassadeurs van Hebban. Op de Hebban Spots ‘We Love…’ delen zij hun liefde voor boeken in de vorm van zelf bedachte en geschreven artikelen. Daarmee vormen zij tevens een promotietool voor uitgeverijen. Hoewel de redactie van Hebban regelmatig als bemiddelaar fungeert tussen deze clubs en uitgeverijen, is Hebban is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze spots, noch worden artikelen door de redactie geredigeerd. Alle meningen en uitingen op de ‘We Love…’ Spots zijn die van de clubleden zelf.

Disclaimer beeldmateriaal

Op Hebban.nl wordt voornamelijk eigen beeldmateriaal en door uitgeverijen en/of auteurs beschikbaargesteld beeldmateriaal gebruikt. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat foto's niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Neem hiervoor contact op met de redactie van Hebban.nl.

Gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Hebban.nl biedt de mogelijkheid aan derden om boekenblogs te beheren en blogposts te schrijven op de site. Book Communities B.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en/of het gebruikte beeldmateriaal op deze pagina's. 

Links naar andere websites

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. Book Communities B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hebban.nl is geen webshop en verkoopt zelf geen boeken. Zodra u op een bestellink klikt op een boekpagina gaat u Hebban uit en belandt u op een andere site. Hebban heeft geen zicht op, informatie over en verantwoordelijkheid voor alle handelingen die u daar verricht, zoals bestellingen en betalingen.

Privacy verklaring

Hebban.nl, onderdeel van Book Communities B.V., is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Book Communities B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwijderen account

Bij het verwijderen van een account verdwijnen ook alle reacties en blogposts. De lezersrecensies van het account blijven geanonimiseerd achter op de boekpagina's van Hebban.

Gebruik van Cookies

Hebban.nl maakt gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert, heeft slechts beperkte toegang tot de betreffende site. Book Communities B.V. gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Nieuwsbrieven

Met uw aanmelding op Hebban.nl geeft u toestemming voor de opname van uw e-mailadres in ons mailingbestand. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. U kunt uw abonnementen op nieuwsbrieven en notificatieberichten ook beheren in uw persoonlijke profiel op 'Mijn Hebban'.

Prijsvragen, leesclubs, giveaways en andere acties

Hebban.nl organiseert regelmatig prijsvragen, leesclubs, giveaways en andere acties. Na afloop van inzendtermijn maakt Hebban binnen uiterlijk 14 dagen de winnaars bekend via deze paginaOver prijsvragen, acties en giveaways wordt verder niet gecommuniceerd. Reageert de winnaar niet binnen 14 dagen op een verzoek om adres of een verzoek om de redactie te mailen, dan vervalt de winst.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Book Communities B.V. t.a.v. Klantenservice Hebban, Postbus 3626, 1001 AK  Amsterdam. Mocht wijziging van onze privacybeleid nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright 2015 - Hebban maakt deel uit van Book Communities BV