Advertentie

Op de Intensive Care van het Boston Memorial is het een drukte van belang. Er liggen veel patiënten die daar na een hartoperatie zijn opgenomen. De operaties werden hoofdzakelijk uitgevoerd door of onder leiding van dr. George Sherman, dr. Thomas Kingsley en dr. Ballantine.
De vrouw van dr. Kingsley is eveneens arts. Het betreft Cassi Kingsley. Zij werkt in hetzelfde ziekenhuis, maar op een andere afdeling. Aanvankelijk was dat op de afdeling Pathologie, maar vanwege haar juveniele diabetes is zij overgestapt naar de afdeling Psychiatrie. Op de afdeling Pathologie werkte zij samen met haar studievriend, anatoom patholoog Robert Seibert. Samen hadden zij een onderzoek lopen naar onverklaarbare sterfgevallen.

Robert Seibert vertelt aan Cassi dat hem wederom bij een autopsie is opgevallen dat geen doodsoorzaak is vast te stellen van een patiënt na een hartoperatie. Wanneer Robert dat tijdens een vergadering kenbaar maakt, wordt dat door dr. Ballantine niet in dank afgenomen.
Medici houden er immers niet van als hun bekwaamheden in twijfel wordt genomen. Het blijft voor Robert niet zonder gevolg. Zijn baas, het hoofd van Pathologie, heeft van dokter Sherman het verzoek gekregen Robert in de toekomst het zwijgen op te leggen over dit onderwerp.

Cassi spreekt Robert wanneer er zich weer een geval van onverklaarbare dood heeft voorgedaan. Het valt Cassi op dat de plek waar een infuus heeft gezeten opgezet is. Cassi doet een suggestie en vraagt aan Robert om een opstelling van een uitvoerige vergelijking van de vermoedelijke fysiologische mechanismen die tot het intreden van de dood hebben geleid.
Zij komen tot de ontdekking dat de onverklaarbare dood, niet zo onverklaarbaar is als het lijkt. Op advies van Cassi besteedt Robert bijzondere aandacht aan de aderen waar het infuus was ingebracht. Zij ontdekken iets bijzonders waaruit zij concluderen dat er wel eens Natriumfluoride zou zijn toegevoegd aan het infuusvloeistof en dat duidt op moord.

Robert ondergaat in hetzelfde ziekenhuis een ogenschijnlijk eenvoudige operatie aan zijn kaak en komt onverwacht te overlijden. Wanneer Cassi het overlijden van Robert verneemt, vraagt zij zich af of Robert het zoveelste geval uit zijn eigen studies zal zijn.

ROBIN COOK, schrijft in INFUUS (1906) over een medisch onderwerp. Onder andere over de keuze om een patiënt wel of niet te opereren. Dat wordt soms bepaald of die patiënt nog waardevol is voor de samenleving. Het persoonlijk belang moet dan wijken voor het maatschappelijke belang. Dergelijke keuzes worden ook nu (2020) nog steeds genomen.

Reacties op: Nog steeds actueel.