Voor de inhoud van het boek verwijs ik U naar de beschrijving die u bij het boek aantreft. De schrijver maakt vaak gebruik van lange zinnen, veel komma's en plaatst van tijd tot tijd veel tussen haakjes. Dat is niet altijd even prettig om te lezen, toch heb ik het boek met veel plezier uitgelezen.

Het boek kan wat mij betreft in één regel worden samengevat, en deze regel bevindt zich in het boek zelf, namelijk [...] want minnaars dienen voor hetzelfde waarvoor kinderen dienen, hoofdzakelijk om te luisteren naar ons verhaal. [...]

Het boek bevat in verschillende hoofdstukken verschillende verhalen, die soms leuk en soms minder leuk zijn om te lezen, maar als geheel krijgt het boek van mij een dikke voldoende, en het is heel wel mogelijk dat ik in de toekomst nog eens een boek van deze schrijver zal gaan lezen.

Reacties op: Lange zinnen, veel komma's (en veel tussen haakjes)