Advertentie

Nico de Beer is blijkens de laatste pagina van zijn boek “Schakels” docent, schrijver, journalist en columnist. Het boek is na drie romans zijn thrillerdebuut.
Het verhaal gaat over de onuitroeibare vrouwenhandel in combinatie met prostitutie, een helaas nog steeds actueel thema. De eerste zin van het boek is een daverende binnenkomer:

“Op de dag van zijn verdwijning liet Walter Sevenijns een brief achter voor zijn vrouw.”

De tekst van die brief roept diverse vragen op die in de loop van het verhaal worden beantwoord.
De Brusselse taxichauffeur Walter heeft in korte tijd zijn ouders verloren. Zijn broer Frederiek is jaren daarvoor bij een bizar ongeluk om het leven gekomen. Zijn huwelijk met Miriam staat op springen. Kommer en kwel derhalve, en in dat kader neemt hij een drastisch besluit.
Als Walter in de nachtelijke uren in de rosse buurt wacht op een klant is hij getuige van een naargeestig tafereel. Een jonge vrouw staat op een binnenplaats van een pand geketend een sigaret te roken, en wordt daarna ruw naar binnen gesleurd. Vanaf dat moment is hij geobsedeerd door de gedachte dat hij deze vrouw moet bevrijden. Zorgvuldig plant hij daartoe een actie en die is succesvol. De vrouw in kwestie blijkt de mooie Poolse Izolda Bednarski te zijn. Zij is onder het mom van een goedbetaalde baan uit Polen naar België gelokt en daar op grove wijze in de gedwongen prostitutie beland.
De eenmansactie van Walter heeft verregaande gevolgen. Er volgen vele heftige verwikkelingen waarin de straatgenoot van Walter Dodek Kalinowski en de criminele Polen Sylwester en Jaro een belangrijke rol spelen. Overigens blijkt Walter een opmerkelijk dubbelleven te hebben waarin leugen en bedrog niet ontbreken.
Waar in veel thrillers al snel de recherche op het toneel verschijnt, gebeurt dat in “Schakels” pas op blz. 158. Daar ontstaat een tweede verhaallijn als rechercheur Steven Goossens de handel en wandel van de jonge Poolse aspergesteker Milosz Kotecki natrekt.
Door een onderzoek rond een gewond op straat aangetroffen Congolese prostituee raakt Goossens op het spoor van de kwestie rond Izolda. Samen met collega Kris van Diemen stort hij zich ook op deze zaak en reist naar Polen met het doel aldaar de onderste steen boven te krijgen.
Daar gebeurt veel in korte tijd. De afloop van het verhaal kent ten dele een open eindje dat wellicht de aanzet zal vormen tot een volgend verhaal over Goossens en Van Diemen.

Nico de Beer heeft een vlotte pen. Hij beschrijft personen en gebeurtenissen op een soepele wijze. De belangrijkste personages krijgen ruim voldoende diepgang en dat gaat op een natuurlijke wijze. Dat is een verdienste van de schrijver. Diens taalvaardigheid is goed, het taalgebruik is niet complex en daardoor is de leesbaarheid van het verhaal goed. Het in de beschreven vrouwenhandel onmiskenbaar gebruikte grove intimiderende geweld is zonder al te veel akelige details beschreven. Daardoor hoeven lezers die niet van expliciet geweld en gruwelijkheden houden, zich niet te laten afschrikken.
De plot is interessant, zij het niet echt vernieuwend, en de verhaallijnen komen goed samen.
De wederwaardigheden van de rechercheurs bij hun speurtocht in Polen zijn echter niet alle even geloofwaardig.

Twee punten verdienen tot slot nog de aandacht. Op de eerste plaats de achterflap van het boek. Door de kleurstelling (wit op een lichtrode achtergrond) is de tekst op de achterflap lastig leesbaar. Daar lijkt niet goed over te zijn nagedacht. Een potentiële lezer wil snel duidelijkheid over een boek, en als het veel moeite kost de tekst te ontcijferen, is dat niet echt verkoopbevorderend. Dit mag de uitgever zich aantrekken. Of niet natuurlijk.
Voorts staan in het boek ten minste vier taalfouten. Sommige lezers zijn daar overgevoelig voor. Daar staat tegenover dat het boek in zijn geheel in heldere aantrekkelijke taal is geschreven.

“Schakels” is een goed en lezenswaardig thrillerdebuut dat drie flonkerende sterren verdient.

Reacties op: Lezenswaardig thrillerdebuut