De opmaat naar een wereld, waar een robot niet te onderscheiden is van de mens. De robot is echter zo geprogrammeerd dat hij de mens niet kan schaden. Alle consequenties hiervan worden in een imposante serie boeken door Asimov beschreven. In dit eerste boek beschrijft hij onder meer zijn kijk op de mogelijke economische gevolgen en ook de emotionele reactie van mensen op zo'n robot. Natuurlijk is er toch ook een lijk en lijkt de enige mogelijke dader een robot te zijn.

Reacties op: Stalen holen van Asimov