Claar van Lieshout Boekverkoper

In Donderdagskind ontstaat een fantastisch tijdsbeeld aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in Tsjecho-Slowakije over de Joodse Familie Bauer.
Eerst woonachtig in een Boheems stadje en later in Praag met voortdurend de dreiging van oorlogsgeweld blijft de Familie Bauer vol vertrouwen. Als Duitsland hun oude Sudetenland bezet is het te laat. Hoewel de Familie wanhopige pogingen ondernemen kunnen zij niet aan hun verschrikkelijk lot ontsnappen.

Het verhaal over de welgestelde Familie Bauer en hun kindermeisje Marta wordt
afgewisseld door beschrijvingen van een oudere persoon die terug kijkt
op het leven, op wat er gemist, beleefd en geliefd heeft.

De wijze waarop de schrijfster Alison Pick gestalte geeft aan de personen in Donderdagskind is erg goed. Daarbij valt vooral Anneliese Bauer op. Zij is de Moeder van het jongetje Pepik en echtgenote van Pavel Bauer.
Alison Pick beschrijft de bewegingen en gevoelens van Anneliese Bauer nauwkeurig.
Haar afstandelijke houding, haar slechts sporadische uitingen van Moederlijke gevoelens maar ook met het soms zichtbare leed wat ze meedraagt, ontstaan nog voor het uitbreken van de oorlog.
Het is het kindermeisje Marta die door Alison Pick meer wordt voorgedragen als de Moeder van Pepik. Zij ontfermt zich over het kind, ze verzorgt hem, leest voor, speelt met hem en toont volop haar genegenheid.

Alison Pick blinkt uit in het beschrijven van subtiele verwijzingen naar het naderende onheil en uiteindelijk de Holocaust. Heel knap heeft zij dat verweven in de actuele geschiedenis van
de Familie Bauer. Centraal hierbij is de trein, de tinnen soldaatjes en houten poppetjes waarmee de kleine jongen Pepik liefst speelt.
Alison Pick geeft met veel gevoel voor detail uiting aan verhoudingen, aan alledaagse dingen, sieraden, eten, drinken, het straatbeeld, de huizen en de mensen. Ze weet een sfeer te treffen die angstaanjagend is.
Wat Begonnen is met antisemitische woorden en leuzen, minachting, vermijding, uitsluiting en mishandeling groeit uit tot een tragisch verraad.
Prachtig gedaan, Alison Pick.

Met de komst van Donderdagskind bij uitgever Orlando is er een nieuwe bestseller geboren.

Reacties op: Recensie Donderdagskind

Bestel dit ebook vanaf  €6,99 bij