geweldig boek. geestig en door de brieven heel afwisselend. ook de toon in de brieven is telkens verschillend, afhankelijk van de persoon van de schrijver. moralistisch natuurlijk, maar je ziet toch, dat Wolff en Deken geen echte braafjes zijn en duidelijke standpunten hebben!

Reacties op: Recensie Historie van mejuffrouw sara