'k Had wel wat moeite om in het verhaal te komen, door de vele Russische namen en bijbelse teksten. Op den duur wende dat wel en vond ik het best boeiend. Maar ik had aan het eind het gevoel dat de schrijfster geen zin meer had in dit boek, want het was ineens uit, mij met een zeer onbevredigend gevoel achterlatend, jammer.

Reacties op: Recensie De vroedvrouw van Sint-Petersburg