4. Taal, stijl en motivatie.

op 22 maart 2022 door

a. Hoe heb je de schrijfstijl en -taal ervaren? Graag je mening over bijvoorbeeld het taalgebruik, de lengte van de zinnen, de constructie van de zinnen, dialoog,…

b. Ines Nijs maakt in de dialogen gebruik van ‘gij’, ‘ge’, ‘u’. Zoals ‘gij waart’, en nog een voorbeeld uit de tekst: ‘Of kunt ge dat niet, kunt ge echt alleen uw eigen schoenen vullen?’ 

Kun je het waarom van deze aanspreekvormen plaatsen? Is dit taalgebruik in de dialogen storend, of niet?

c. Heb je tijdens het lezen metaforen of beeldspraak opgemerkt? Zo ja, kan je hiervan een treffend voorbeeld geven?

d. Op welke wijze heeft Ines Nijs je gemotiveerd om steeds verder te blijven lezen?Reacties op: 4. Taal, stijl en motivatie.

Meer informatie

Gesponsorde boeken