Advertentie

Protocol ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie

1
Gelezen 1 Aan het lezen 0 Wil ik lezen 0 Favoriet 0 Recensies 0
Non-fictie   Topics 0
De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten en stappen te ondernemen om te komen tot landelijke eenduidigheid. Het ministerie van OCW heeft in 2008 een subsidie toegekend om het protocol te ontwikkelen.
Het landelijk protocol voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (protocol ERWD) richt zich op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.
Het protocol is geschreven voor allen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden binnen de scholen en daaromheen, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders.
Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor:
• het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
• het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen;
• het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
• het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
• het ontwikkelen van rekenbeleid;
• het ontwikkelen van zorgbeleid.
Belangrijk is dat er een doorgaande leerlijn rekenen richting voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is. Ook het protocol ERWD zal die uitbreiding krijgen.
Genre
Non-fictie
Aantal pagina’s
288
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023247630
+

Boekinformatie wijzigen

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic