Advertentie

In Suikerbastaard komen fictie en non-fictie samen. Het vertelt een stuk geschiedenis van Nederland en Ethiopië dat bij veel lezers onbekend zal zijn. Scholten heeft ervoor gekozen om deze geschiedenis te vertellen door verschillende verhaallijnen uit te zetten, welke hij heeft geprobeerd samen te laten vallen. Daar is hij slechts deels in geslaagd.

Het verhaal start bij Frederik, die op zoek gaat, namens de familie Dupont, naar een vermeende bloedverwant in Ethiopië. Deze bloedverwant zou door zijn opa verwekt zjin in de jaren 1950/60, toen deze voor het familiebedrijf in Ethiopië. Frederik wordt tijdens zijn reis vergezeld door Mila, zij gaat op zoek naar haar vader. Deze man zou in dezelfde periode voor de machinefabriek Dupont werkzaam zijn geweest.
Verder wordt een groot deel van de roman in beslag genomen door het verhaal van Marinus. Marinus is één van de Twentse jongens die ‘uitgezonden’ werd door de firma Dupont om de bouw van suikerfabrieken te realiseren.

Zoals ik in het begin reeds vermeldde, Scholten is er niet in geslaagd deze verhaallijnen tot een mooi sluitend geheel te maken. Zowel Frederik als Mila werden ongeloofwaardig neergezet als hoofdpersonen. De flaptekst vermeldt ‘een romantische roadtrip door het woeste Ethiopië’. Met twee bijkans onuitstaanbare hoofdpersonen heb ik dit niet als een positief verhaalelement ervaren. Af en toe was het een kwestie van mijzelf door de vervelende clichés heen worstelen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Het deel waarbij we met Marinus mee mogen kijken en leven, leest weg als een avontuurlijk jongensboek. Hier komen feit en fictie het mooist bij elkaar, door verhalende beschrijvingen en onderhoudende geschiedschrjiving, ondersteund door (deels) fictieve dagboekfragmenten, brieven en foto’s.

Zowel de geschiedenis van Ethiopië, de suikerindustrie daar, als de handelsbetrekkingen met Nederland komen ruimschoots aan bod. Tijdens het lezen hiervan heb ik vaak de spreekwoordelijke klepel zien hangen.

Jammer genoeg heeft het boek mij niet voldoende kunnen boeien om meer van deze schrijver te gaan lezen.

Reacties op: Een boeiende geschiedenis in een slechtzittend jasje

51
Suikerbastaard - Jaap Scholten
Jouw boekenplank Jouw waardering
Jouw recensie   Schrijf een recensie
? Onze partners