Faye Kellerman heeft in haar Peter Decker & Rina
Lazarus
reeks een anatal erg goede thrillers geschreven.
Prayers for the dead behoort tot de beste. Ik lees ze erg
graag. De manier waarop Kellerman telkens weer
de wisselwerking tussen de echtgenoten Decker en
Lazarus gebruikt en thema's weet te bedenken die die
wisselwerking ook nodig hebben is knap. Rina Lazarus is
orthodox Joods en dat leidt ook nu weer tot intrigerende en
conflicterende situaties. Faye Kellerman wordt vaak
genoemd als de echtgenote van de beter
bekende thrillerschrijver Jonathan Kellerman. Naar
mijn mening is zij hem echter al lang voorbijgestreefd...

Reacties op: Prima Thriller!