Jannelies Smit Hebban Recensent

Auteur Tana French woont sinds 1990 in Dublin, maar daarvoor heeft ze al de halve wereld rondgezworven. Eigenlijk is ze actrice, maar met De offerplaats laat ze zien dat ze ook een zeer begenadigd schrijfster is.
De offerplaats neemt de lezer bijna 600 pagina’s mee in het verhaal van Adam Robert Ryan, die op het moment dat het verhaal begint door het leven gaat als Rob Ryan, rechercheur bij de politie in Dublin. Op een dag wordt hij met zijn partner Cassie bij een pas gevonden lichaam geroepen. Het is een meisje van een jaar of 12, dat wordt gevonden bij een oude offersteen, op het terrein van een opgraving. Die opgraving is aan de gang omdat de lokale overheid op die plaats eigenlijk een snelweg wil aanleggen. Voor Rob brengt deze plaats allerlei herinneringen met zich mee. Toen hij zelf 12 jaar was, is hij op een dag met zijn twee beste vrienden het bos ingegaan, om er na een halve dag weer alleen teruggevonden te worden. Van zijn vrienden is nooit enig spoor gevonden. Dat deze gebeurtenis diepe sporen bij Rob heeft achtergelaten is duidelijk. Zijn ouders hebben hem naar een Engelse kostschool gezonden en nadat hij later in Dublin is gaan wonen heeft hij zijn naam veranderd. Al snel lijkt het er echter op dat deze zaak wel eens verband zou kunnen houden met de moord op het jonge meisje. En dan raakt Rob ernstig in de problemen.
De offerplaats is een subtiel opgebouwd verhaal met prachtige onderhuidse spanning. Naast het reguliere speurwerk, bestaande uit het puzzelen over technisch bewijsmateriaal en het ondervragen van de familie en kennissen van het meisje, en natuurlijk de mensen die haar gevonden hebben, is er voortdurend de vraag: hebben de zaken met elkaar te maken en zo ja, hoe loopt dat dan af? Tana French heeft daarnaast de verhouding tussen Rob en Cassie gevoelvol beschreven en gaandeweg het verhaal begin je steeds meer met hen mee te leven. De sfeer van het leven in een klein, wat achtergebleven, plattelandsstadje in Ierland speelt een heel eigen rol, en daarnaast weet French heel knap de gebeurtenissen uit het verleden een plaats te geven tussen die uit het heden. Wie uiteindelijk de moordenaar is en hoe alles in elkaar zit? Het komt uiteindelijk toch nog als een verrassing. De ontknoping is zeker niet standaard en ook hiermee laat French zien dat zij het schrijven helemaal onder de knie heeft. Alle lovende quotes die voor in het boek staan, zijn niet overdreven!

Reacties op: Moord op Ierse platteland