Cultuur en psychodiagnostiek

0

Het gebruik van psychodiagnostische instrumenten bij migranten of vluchtelingen is een terugkerend onderwerp in opleidingen, werksituaties en collegiale consultaties. Welke tests kun je gebruiken en welke niet? Waar moet je op letten? Hoe interpreteer je testresultaten? Hoe gaan interculturele hulpverleners te werk? Zijn er handvatten voor een methodische aanpak te vinden in de psychologische theorievorming en de onderzoekspraktijk van professionele psychodiagnostici?
Cultuur en psychodiagnostiek gaat in op deze vragen.

Deel een biedt het kader, de stand van zaken. Daarbij wordt duidelijk dat hulpverleners niet beschikken over gevalideerde en genormeerde instrumenten voor cultureel andere groepen. Er worden methoden aangereikt, vanuit de psychologie en methodologie, hoe op een professionele manier deze problemen het hoofd te bieden.
Deel twee bevat twaalf exemplarische casussen van ervaren professionals. Zij beschrijven hun overwegingen bij het al dan niet inzetten van reguliere psychologische instrumenten. Ze geven aan hoe ze de testcondities optimaliseerden en testresultaten duidden, gelet op het profiel en de achtergrond van de pati?nt. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden wordt de lezer gemotiveerd om zelf tot oplossingen te komen.
Deel drie brengt de lijnen bij elkaar, en biedt, uitgaande van de regulatieve cyclus, een stramien voor methodisch werken in de interculturele psychodiagnostiek.

Cultuur en psychodiagnostiek is bedoeld voor gz-psychologen, psychodiagnostisch medewerkers en andere professionals in de ggz die psychologische tests afnemen, en kan zowel voor opleiding als in de beroepspraktijk gebruikt worden. Het boek beoogt een aanvulling te zijn op de standaardliteratuur.

Dit boek is uniek voor het Nederlandse taalgebied! Er is geen ander vergelijkbaar boek op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek in de interculturele geestelijke gezondheidszorg.
Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Aantal pagina’s
308
Laatste editie
05 maart 2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
ISBN
9789031385799 , 9789031385805 , 9789036810692
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic