Dan dogge wy it sels

0

Eind van de jaren zestig nam een groepje Friezen het initiatief om Friestalige boeken in gesproken vorm uit te brengen. Zij vonden dat de toenmalige blindenbibliotheken niets of te weinig deden en onder het motto “Dan dogge wy it sels”. Zij begonnen hun activiteiten in een caravan, achter het huis van een van de initiatiefnemers.
Het boek van Ad van der Waals gaat over de geschiedenis van het blindenbibliotheekwerk in Friesland, over het het Komité Sprutsen Frysk Boek en over de vele partijen en problemen waarmee het Komité - gewild of ongewild - te maken kreeg in haar streven om Friese boeken aan Friestalige lezers aan te kunnen bieden. Allerlei factoren van bestuurlijke, financiële, organisatorische, technische en politieke aard maakten het niet gemakkelijk voor de Friese initiatiefnemers om gestalte te geven aan hun ambities. Er moesten veel belemmeringen worden overwonnen die samenhingen met de onderlinge verhoudingen tussen de landelijk werkende blindenbibliotheken, met het subsidiebeleid van de rijksoverheid en met de voorwaarden die de overheid aan subsidiering stelde. Het gaat over de geschiedenis van het landelijke en het Friese blindenbibliotheekwerk in vooral de periode 1968-1973, met later nog een aantal momenten dat er sprake was van ontwikkelingen die als bedreigend werden ervaren voor het voortbestaan van de studio in Sneek en daarmee de productie van Friestalige boeken.
Momenteel omvat de collectie Friestalige boeken bij het Loket bijna 1400 titels. De vraag of dat aantal er ook zou zijn geweest als niet in 1968 gewoon begonnen was met inspreken is natuurlijk nooit te beantwoorden.
Met dit boek heeft Ad van der Waals een bijzonder stukje bibliotheekhistorie vastgelegd.
Verschenen in
Genre
Geschiedenis & Politiek
Aantal pagina’s
109
Laatste editie
14 augustus 2010
Uitgeverij
Uitgeverij Elikser B.V.
ISBN
9789089542311
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic