De 13 chakra's van de Kosmische mens

0

De Art of code/codesleutels, in deze set uitgewerkt, zijn vanuit mijn bron getekend na eerst de essentie van de 13 chakra's te doorvoelen en te ervaren. Elke chakra, beginnende van de wortelchakra - 1 - linkt aan een Art of code-teken.
Het Grombelteken - 0 - is een beschermingsteken naar onszelf toe. Het is niet de bescherming van de mogelijke bedreiging die van buiten komt wel de bescherming tegen de bedreiging die van onszelf komt. Namelijk onze oordelende gedachten, ons ego, ons onbewust zijn, de leugens die we voor onszelf in stand houden.
De mens verbind de Geest met de materie via deze dertien chakra's. De chakra's zijn de omvormers van de geestelijke inhoud (de scheppingsenergie) naar een vertaling in de materie.(*)
De Kosmische mens is een wezen in evolutie. Via zijn innerlijke Mystieke verbinding put hij de scheppingskracht uit het wezen van de Schepper om deze via zijn chakra's in het leven door te laten dringen. Om te weten hoe hij de scheppingskracht mag hanteren, ontvangt hij via zijn mystieke verbinding universele inspiratie. De Schepper wil immers al te graag via de mens zijn Geest de materie inbrengen.
De mystieke verbinding werkt in eerste instantie als een kanaal, een poort, waardoor het contact tussen mens en Schepper tot stand komt. Maar naarmate de mens door zijn lange weg van inwijding meer één wordt in de Schepper, zal dit kanaal steeds verder verdwijnen, korter worden. Uiteindelijk realiseert de mens de Schepper (schepping) en dan heeft hij - in het Meesterschap over de Schepping - de volmaakte staat bereikt. In zijn volmaakte staat is hij dan voor de volle honderd procent een evoluerend beginsel en is hij op de eindbestemming van zijn evolutie aangekomen. Daar is hij één in de Geest, om de Geest in het leven - zonder tussenkomst, zonder gebruik te maken van de mystieke verbinding - permanent uit te stralen. (*)
De Art of code-tekens zijn bewustzijnspoorten (geen chakra's , chakra's zijn wielvormige uitstulpingen). Het zijn sleutels op het geheugen van mensen. Door deze sleutels kunnen bij de mens poorten worden geopend zodat zij opnieuw met de kosmos, dus met het universum en de andere werelden kunnen gaan communiceren.
De Kosmische mens als kanaal voor scheppingskracht:
De Kosmische mens is in ieder van ons aanwezig. Via onze innerlijke verbinding zijn we in staat de scheppingskracht uit het wezen van de Schepper te ontvangen. Dit ontvangen gebeurt via onze chakra's.
In het aquariustijdperk zijn er ons vijf chakra's toegevoegd die het ons mogelijk maken het universele te ontvangen.
1Wortelchakra / KEMOLI
2Heligbeenchakra / ZWANSI
3Zonnevlecht / KENDO
4Miltchakra / WIORA
5Hartchakra / SAWA
6Thymuschakra / SUMA
7Keelchakra / BWONA
8Kosmisch doorstromingschakra / HANAS
9Hypofysechakra / ZORIA
10Epifysechakra / BWENO
11Kruinchakra / LIALA
12Transformatiechakra / SIALA
13Transmutatiechakra / ISOWA
De bewustwordingsweg, waaronder de initiaties van leven (dit zijn andere initiaties dan deze via vorming), is nodig om bewust te worden van deze chakra's. Deze chakra's openen door het vrij worden in 'zijn' zonder oordeel in onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en de ander. Hierdoor wordt het mogelijk onszelf met behulp van de geopende chakra's te openen voor 'leven' in onvoorwaardelijkheid.
Dit open stellen gebeurd in twee richtingen:
*Zorg voor moeder aarde, dit is de zorg voor het menselijke in dit leven, liefde voor het mogen mens zijn. Lijdend leven in liefde. Christusbewustzijn.
*Open stellen voor de wil van God: 'niet mijn wil maar uw wil geschiedde', overgave aan de onvoorwaardelijke liefde. Boedhisme.
Naarmate we de verbinding met al deze chakra's in zuiverheid (zonder oordeel, zonder normen en waarden...) kunnen waarnemen, voelen en leven ontstaat een verbinding met de zuiverheid van onvoorwaardelijke liefde van de Schepper.
Daardoor komen we dichter en dichter bij het gegeven dat we in dit leven als mens zuivere liefde kunnen zijn of nog aansluitender gezegd dat het paradijs hier en nu aanwezig is.
Meer info via www.lutghart.be - lutghart@lutghart.be
Verschenen in
Genre
Religie & Spiritualiteit
Laatste editie
24 december 2015
Uitgeverij
Uitgeverij De Nieuwe Wereld
ISBN
9789082353921
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic