De natuur van mensen

0

De kennis over de biologische basis van het menselijk gedrag is de laatste jaren explosief toegenomen. We weten dat gevoelens en emoties een biochemische basis hebben. En dat ons gedrag voor een belangrijk deel wordt gestuurd door neurotransmitters in ons brein en limbisch systeem.
Het is tijd om de update van de moderne biowetenschappen te vertalen naar het (ped)agogisch handelen. De natuur van mensen laat zien dat bioagogische interventies en - methoden meer inzicht geven in menselijk gedrag en nieuwe oplossingen kunnen bieden voor bijvoorbeeld gedragsproblemen.
In deel 1 komt aan de orde hoe biochemische processen verlopen en hoe zij het fundament vormen voor menselijk gedrag. Duidelijk wordt hoe gemakkelijk het delicate biochemische evenwicht verstoord kan worden en kan leiden tot ongeremd gedrag en gedragsproblemen.
Deel 2 gaat in op de mogelijkheden die de agoog heeft om in te grijpen in gedrag door de biochemische huishouding te be?nvloeden.
Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Laatste editie
30 juli 2015
Uitgeverij
Boom Lemma uitgevers
ISBN
9789047300274
Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic