Gezondheidspsychologie bij patiënten

, ,

0

"Gezondheidspsychologie bij pati?nten geeft de lezer inzicht in het proces dat pati?nten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte.
Dat proces loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het perspectief van de pati?nt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij een rol: Welke psychologische processen maakt een pati?nt door? Van welke factoren is succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En hoe kan de gedragsverandering die vaak nodig is bij het omgaan met een ziekte, worden bereikt?
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden centrale thema?s besproken die relevant zijn tijdens alle fasen van het ziekteproces. Vervolgens staat het bovengenoemde ziekteproces van de pati?nt centraal, waarbij per hoofdstuk stap voor stap de nadruk ligt op ??n van de fasen in dit proces. Tot slot worden enkele toepassingen van gezondheidspsychologische interventies bij verschillende pati?ntengroepen besproken. Bovendien is er in dit laatste deel aandacht voor pijnbeleving van de pati?nt, eHealth, de Nederlandse gezondheidzorg, wetgeving rondom pati?ntenzorg, en de rol van de medisch-psycholoog en de functionaris pati?ntencommunicatie in het ziekenhuis.
Het boek Gezondheidspsychologie bij pati?nten geeft iedereen die te maken heeft met de zorg voor pati?nten een duidelijk beeld van de behoeften en ervaringen van de pati?nt, nodig voor het verlenen van zo goed mogelijke zorg. ?Iedereen? beperkt zich overigens niet tot artsen, verpleegkundigen en psychologen alleen, maar geldt evenzeer voor onderzoekers en anderen die zich professioneel bezighouden met bevordering van gezond gedrag bij pati?nten.


Cursus ?Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken?
Ge?nteresseerd in de psychologische processen die een pati?nt doormaakt bij het krijgen van een (chronische) zieke? En in de rol die een hulpverlener kan spelen om dit ziekteproces te optimaliseren? Dan is deze cursus iets voor u. In de cursus leert u om gezondheidspsychologische interventies voor mensen met somatische klachten/aandoeningen professioneel te ontwikkelen en in te zetten. Deze interventies beogen pati?nten zo goed mogelijk te laten omgaan met een gezondheidsprobleem en de gevolgen daarvan of er van te herstellen.
Kijk voor meer cursusinformatie op www.ou.nl.

"
Verschenen in
Genre
Gezondheid & Psychologie
Aantal pagina’s
456
Laatste editie
09 juli 2010
Uitgeverij
Koninklijke Van Gorcum b.v.
ISBN
9789023246206

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 62,50
Bestel het boek bij Blz. vanaf 62,50
bestellen
bestellen
bestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Advertentie

Schrijf een recensie

Registreren Inloggen met Facebook

Topics


Start een topic voor discussies met andere lezers, vragen over boeken of het delen van leuke trivia over boeken of auteurs.

Start een nieuw topic